Hypotéky

Nejlepší hypotéka na trhu. Už jste to někde slyšeli? My vám dokážeme, že to jde. Naše hypoteční specialistka Ing. Helena Letáčková vám pomůže zařídit hypotéku na míru tak, abyste ji byli schopni splácet a zároveň, aby se nejednalo o hypotéku se směšnou částkou a příliš vysokými úroky. Vzhledem k naší spolupráci s Gepard Finance a orientací v oblasti hypoték jsme vám schopni nabídnout nejen konzultaci v oblasti hypotečních úvěrů, abyste lépe porozuměli problematice, ale také různá zvýhodnění.

CO JE HYPOTÉKA

Hypotékou je úvěr poskytnutý bankou, který je zaručen zástavním právem k nemovitosti. To znamená, že si půjčíte od banky peněžní částku a ručit budete nemovitostí. Hypoteční úvěr je buď účelový, nebo neúčelový. Účelový znamená, že si zažádáte u banky o půjčku pro určitý úkon, který provedete v rámci nemovitosti. Může to být koupě, rekonstrukce, vypořádání vlastnického práva, refinancování aj. Účel je nutné bance doložit. Neúčelový úvěr, kterému se také říká „bezúčelová hypotéka“, „Americká hypotéka“ nebo „Amerika“, je půjčka finančních prostředků, u níž bance nedokládáte, na co si potřebujete půjčit, ale zaručíte se bance nemovitostí, stejně, jako u účelové hypotéky.

NEJČASTĚJŠÍ ÚČELY ÚČELOVÝCH HYPOTÉK

 • koupě
 • výstavba
 • rekonstrukce, modernizace, oprava
 • přístavba, dostavba, nástavba, vestavba
 • vypořádání dědictví nebo SJM (společného jmění manželů)
 • refinancování hypotečního úvěru, vlastních účelově vložených prostředků, (překlenovacího) úvěru ze stavebního spoření nebo jiného účelově poskytnutého úvěru, půjčky (i od fyzické osoby)

NEJČASTĚJŠÍ ÚČELY NEÚČELOVÝCH HYPOTÉK

 • jakékoliv účely, protože účel nedokládáte
 • refinancování (dluhů, závazků, půjček, aj.)
 • podnikatelské záměry, aj.

JAK VYSOKÝ HYPOTEČNÍ ÚVĚR LZE ZÍSKAT

 • bere se ohled na ocenění nemovitosti nebo nemovitostí, které budou zastavované:
  • účelový hypoteční úvěr – až 130% zastavované/ých nemovitosti/í
  • neúčelový hypoteční úvěr – až 70% zastavované/ých nemovitosti/í
 • také se bere ohled na výši příjmů, které mají vliv na posouzení, jestli je zájemce schopen hypoteční úvěr splácet (a v jaké výši). Bez prokazování příjmů lze žádat pouze o účelovou hypotéku, a to do 60% oceněné zastavované nemovitosti (nebo nemovitostí).

TYPY PŘÍJMŮ

 • příjmy ze zaměstnaneckého poměru (i z poměru na dobu určitou nebo DPČ, příjmy v hotovosti a z pracovní agentury)
 • příjmy z podnikání, spolupracující osoba
 • příjmy ze zahraničí
 • příjmy z nájmů
 • příjmy z mandátní smlouvy
 • pravidelné odměny členů statutárních orgánů právnické osoby
 • vdovský příspěvek
 • rodičovský příspěvek
 • výsluhový příspěvek (hasiči, policisté…)
 • příspěvek na bydlení (pro vojáky z povolání)
 • výživné na děti
 • pravidelné odměny pěstouna
 • diety a cestovní náhrady
 • nemocenská
 • plný či částečný invalidní důchod
 • peněžní pomoc v mateřství
 • sirotčí důchod
 • střídavá péče
 • příjmy finančních poradců
 • trvalé náhrady za ztrátu výdělku následkem úrazu
 • rozdělený zisk společnosti (bez s. r. o.)
 • příjmy profesionálních sportovců
 • finanční podpora zemědělcům
 • u vybraných profesí – alternativní dokládání příjmu
 • příjmy prohlašované

ÚČELOVOU HYPOTÉKU LZE ZÍSKAT NEJČASTĚJI NA

 • rodinný dům
 • byt v osobním vlastnictví
 • družstevní byt nebo byt ve vlastnictví jiné právnické osoby
 • bytový dům
 • rekreační chatu nebo chalupu
 • převod nájemního bytu od obce
 • stavební pozemek
 • nebytovou jednotku (min. 49% podlahové plochy musí být byty)
 • objekt sloužící k podnikání (min. 51% podlahové plochy musí být byty)
 • polyfunkční budovy
 • na jiné typy nemovitostí, u kterých záleží na volbě banky

DALŠÍ TYPY NEMOVITOSTÍ, NA KTERÉ LZE ZÍSKAT HYPOTÉKU

 • objekt sloužící k podnikání
 • bytový dům
 • nebytová jednotka
 • administrativní budovy

KDO MŮŽE O HYPOTEČNÍ ÚVĚR ŽÁDAT

 • FYZICKÁ OSOBA (OBČAN)
 • osoba, které již bylo 18 let, ale limitní bývá věk 65 let, přičemž banky povětšinou chtějí splatit do 70 let (u různých bank se liší, jestli do 70 let nejstaršího nebo nejmladšího žadatele)
 • osoba s českým občanstvím
 • cizinec, který má trvalý pobyt na území České republiky, ale i cizinec bez trvalého pobytu
 • osoba, které je podle devizového zákona umožněno nabýt nemovitost v České republice – především občané EU mající přechodný pobyt na území České republiky
 • PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMA)
 • mající sídlo na území České republiky
 • společnost, která byla založena účelově
 • společnost, která dokládá daňová přiznání a rozhodla se využít financování nabytí nemovitosti cizincem, který podle devizového zákona nemůže v České republice nemovitost získat jako fyzická osoba

KONTAKTNÍ INFORMACE

Ing. Helena Letáčková
GSM: +420 777 942 422
E-mail: letackova@letshome.cz
www.letshypoteky.cz